Denne side er stadig en kladde og under udarbejdelse.

Lige stil IT!

Vi snakker ikke om at der skal være lige mange mænd og kvinder indenfor IT, det kan man ikke styre ved lov, andet end at opfordre alle til at søge ind på IT uddannelser. Der er også naturlige forskelle på hvad mænd og kvinder er gode til.

De fine ord: Ser gerne IT lige stillet med andre håndværk og værktøjer i lov og holding blandt befolkningen og virksomheder.

IT er også et håndværk, både som drift og programmering. Og i brug, man skal lære at bruge en computer og dens programmer, præcis lige som man skal lære at bruge en hammer og murerske hvis det er noget man vil bruge rigtigt.

IT retssikkerhed

Læs fx Mikkel Demibs blog om "Brevmodellen: Piratbreve vil undergrave retssikkerheden!":
"En beslaglæggelse af alle computere i en bolig eller på et kontor er en meget alvorlig “straf”! Det kan gøre folk arbejdsløse, de kan miste deres virksomheder, ansatte kan miste deres jobs osv. Det er en meget, meget alvorlig ting at beslaglægge folks IT udstyr i dag! Det skal man kun kunne få lov til hvis man er meget, meget sikker i sin sag og den har været afprøvet overfor en dommer!"

Hvis man får sine computere, kameraer samt alt andet med data på beslaglagt i 3-6 mdr. mens det undersøges er det jo en kæmpe straf og frihedsberøvelse. Det vil ca. svare til i "gamle dage" at få taget alt sit papir, blyanter, sin postkasse, telefon osv.

Se fx disse links:
"Nu er der gået et år, og Johnny Hagstrøm har stadig ikke fået sin computer tilbage. "
Dansk politi hængt ud som it-idioter

Grundlovens § 72 siger jo at "Boligen er ukrænkelig", men også "hvor ingen lov hjemler en særegen undtaglse, alene ske efter en retskendelse". Problemet er at Retsplejelovens kapitel 73 giver meget meget let mulighed for at ransage og beslaglægge udstyr hos borgere, og der ingen rimelige tidsfrister på hvor længe politiet må bruge på dette.

IT havarikommission

PHK: IT-Havarikommission ønskes
PHK: IT haverikommission, NU!
IT-Pol: Tanker om IT-havarikommision